Crkvena glazba

Pjesme Velikog tjedna

Andrejka Srdoč Geraci
25.03.2024.

Cvjetnicom, Nedjeljom Muke Gospodnje počinje Veliki tjedan. I ovdje, kao i u cijeloj korizmi, prisutan je dvostruki smisao: smrt i uskrsnuće. Počinje trijumfom palmi, nagovještavajući Uskrs, nastavlja se čitanjem muke Gospodnje i završava euharistijom.

Pjesme Velikog tjedna » naslovna

CVJETNICA

 Prvi oblik: Procesija 

Procesija ne znači imitirati masu ljudi koja je dolazila u susret Kristu nego više znači slijediti Isusa u njegovim posljednjim trenutcima na zemlji dajući potpun smisao svojoj zemaljskoj misiji.

  1. Ant. Hosana Davidovu sinu (PGPN 468) (pozdrav, škropljenje grančica, evanđelje, kratka homilija, procesija)
  1. Procesija: Židovska su djeca (PGPN 469) i Himan Kristu Kralju: Slava, čast i hvala ti (PGPN 470), zatim prepjev Lj. Galetić 471 i Kamilo Kolb: Kad je ono Gospodin (472). (Svećenik dolazi do oltara, okadi ga, zaključi zbornom molitvom.)


Drugi oblik: Svečani ulaz

Dok svećenik ide prema izlaznim vratima, pjeva se Hosana Davidovu Sinu. Zatim blagoslivlja grančice i navijesti evanđelje o ulasku Gospodnjem u Jeruzalem. Poslije evanđelja svećenik s poslužiteljima svečano krene kroz crkvu k svetištu. Za to vrijeme pjeva se Židovska su djeca. Iza toga slijedi zborna molitva.


Treći oblik: Običan ulaz

Dok svećenik ide k oltaru, pjeva se ulazna pjesma s psalmom. Došavši k oltaru, svećenik mu iskaže počast te ode k sjedalu i pozdravi narod. Zatim nastavi misu kao obično.

Služba čitanja

Psalam: Bože moj, Bože moj (PGPN 474)

Pjesma prije evanđelja: Krist postade poslušan (PGPN 475)

Evanđelje po Mateju, Marku ili Luki.

Preporuča se pjevati pjesme s temom Muke Gospodnje.
 


VAZMENO TRODNEVLJE

Veliki četvrtak, petak i subota čine jednu cjelinu pri čemu je slavlje vazmenog bdijenja vrhunac.

VELIKI ČETVRTAK 

početak je Vazmenog trodnevlja. Najveća pažnja usmjerena je na ustanovljenje euharistije i na povijesnu i tradicijsku gestu pranja nogu (ili mandatum, nalog ili zapovijed). Slavimo Isusovu memoriju na zadnjoj večeri u kojoj se pod prilikama kruha i vina predao učenicima. Tako je Isusova prisutnost postala vječna. U toj prisutnosti nalazimo značenje euharistijskog klanjanja nakon sv. mise.

 

MISA POSVETE ULJA (ujutro ili srijeda)

Ulazna pjesma: Isus Krist nas učini (PGPN 499)

Pjeva se Slava

Pripjevni psalam: O ljubavi tvojoj, Gospodine (PGPN 348)

Pjesma prije evanđelja: Duh Gospodnji na meni je, blagovjesnikom biti siromasima posla me.

Obnova svećeničkih obećanja. Ne govori se Vjerovanje.

Prikazna pjesma: Spase svijeta, primi pjesmu (PGPN 500)


MISA VEČERE GOSPODNJE

Ulazna pjesma: Mi treba da se hvalimo (PGPN 503)

Svećenik zapjeva: SLAVA BOGU NA VISINI (zvone zvona)

Pripjevni psalam: Čaša blagoslovna (PGPN 504)

Pjesma prije evanđelja: Zapovijed vam novu dajem (PGPN 505)

PRANJE NOGU: Neka u vama ostanu (PGPN 506) (čitati antifone iz rimskog misala); Zapovijed vam novu dajem (PGPN 507)

Vjernička molitva. Ne govori se Vjerovanje.

Darovna pjesma: Gdje je ljubav, prijateljstvo (PGPN 508).

U povorci se donose darovi za siromahe.

Prijenos Svetotajstva: Usta moja (PGPN 264 ili dr.)

Zadnje dvije kitice: Divnoj dakle pjevaju se kad svećenik stigne na mjesto pohrane.

Slijedi klanjanje uz prigodne pjesme.


VELIKI PETAK 

je dan kad Crkva ne slavi euharistiju, to je dan posta i pokore, dan Muke Gospodnje. Križ je u središtu meditacije: u dubokoj tišini razmišlja se o misteriju smrti Kristove. Od te se tišine polazi sve do Velike subote. Na Veliku subotu sabrano se hvali i ispovijeda osobna vjera. To je dan stvarnog susreta s Uskrslim.

Nema ulazne pjesme. Počinje molitvom.

1. SLUŽBA RIJEČI: Pripjevni psalam: Oče, u ruke tvoje (PGPN 510)

Pjesma prije evanđelja: Krist postade poslušan (PGPN 475)

Evanđelje: Muka Gospodinova po Ivanu

Homilija

Sveopća molitva: Poziv i Molitva mogu se pjevati (Svećenička pjevačka služba, str. 75)


2. KLANJANJE SV. KRIŽU:

Svečani napjev: Evo drvo križa (PGPN 512 samo odgovor)

Jednostavan napjev: Evo drvo križa (PGPN 513 samo odgovor)

Slijede Prijekori: Puče moj (PGPN 514); Častimo te, križu sveti; Usta moja (PGPN 516 ili 517)


3. LITURGIJA PRIČESTI: pričesna pjesma


VELIKA SUBOTA - VAZMENO BDIJENJE

Na svečanom vazmenom bdijenju slavi se uskrsli Gospodin. Obredi bdijenja prepuni su simbolike:

služba svjetla i blagoslov ognja simboliziraju Krista koji je svjetlo svijeta i zove nas na novi život. Vrhunac je svečani vazmeni hvalospjev Exultet.

Bogoslužje riječi, devet čitanja (može i tri, ne izostavlja se iz Knjige Izlaska) koja govore o povijesti spasenja. Trenutci najveće radosti i raspjevanosti jesu Slava i Aleluja koje prethode evanđelju koje govore o uskrsnuću.

Krsna služba, s litanijama Svih svetih, odricanjem od Sotone i krštenjem.

Euharistijska služba s uskrslim Kristom.


Služba svjetla: Svjetlo Kristovo. Bogu hvala! (PGPN 518)

Vazmeni hvalospjev  Exsultet (svećenik, đakon ili pjevač)

Služba riječi:

  1. čitanje: Knjiga Postanka

pripjevni psalam: Pošalji Duha svojega (PGPN 519) ili Puna je zemlja (PGPN 99)

  1. čitanje: Knjiga Izlaska

pripjevni psalam: Zapjevat ću (PGPN 520) ili Gospodin je moja snaga 

3. čitanje: Knjiga proroka Ezekiela

pripjevni psalam: Kao što košuta žudi  (TBH 4)

SLAVA BOGU NA VISINI (zvone zvona)

Poslanica Rimljanima

Đakon ili svećenik svečano zapjeva ALELUJA i svi ga ponove. Zatim psalmist ili pjevač izvodi Ps 118, a narod odgovara antifonom Aleluja (PGPN 522).

Slijedi evanđelje i homilija.

KRSNA SLUŽBA:

Slijedi obred blagoslova vode i obnova krsnih obećanja.

Za vrijeme škropljenja naroda blagoslovljenom vodom pjeva se Vidjeh vodu (PGPN 47).

Slijedi svečana euharistijska služba.

Na kraju je svečani otpust: Idite u miru, aleluja, aleluja (PGPN 42, 1. ili 2.)

USKRS

Pripjevni psalam: Ovo je dan (PGPN 531)

Posljednica prije evanđelja: Žrtvi uskrsnici slavu (PGPN 583)

Aleluja: Žrtvovan je Krist, Pasha naša! Zato svetkujmo u Gospodinu!


USKRSNI PONEDJELJAK

Pripjevni psalam: Ti si, Gospodine, baština moja (PGPN 89 ili 90)

Aleluja: Ovo je dan što ga učini Gospodin: Kličimo i radujmo se njemu!


Kratice:

PGPN - Pjevajte Gospodu pjesmu novu

TBH - Tebe Boga hvalimo

SPS - Svećenička pjevačka služba

Iz rubrike: Crkvena glazba

Pjesme Velikog tjedna » naslovna

Duhovska posljednica

Andrejka Srdoč Geraci
20.05.2024.

Nastanak sequantia ili posljednica nalazimo u radosnom pokliku Alelu-ja, odnosno nastao je na melizmi zadnjeg sloga – ja koje aludira na Božje ime, hebrejski Jahve, koje je neizrecivo. (Foto: Vatican News)