Rubrika

Sakramenti

Tekstova: 2
Sakramenti » naslovna

O sakramentima općenito

Goran Žan Lebović Casalonga
23.06.2024.

Sakramenti nam daju snagu za život. Oni su djelovanje Krista na naše duše. Oni su kanali ili rijeke koje istječu iz Kristova otvorenog boka po Marijinim rukama za nas. (popratni tekst uz grafiku o sakramentima iz Baltimorskog katekizma). U ovom serijalu o sakramentima namjera nam je pokazati teološke, disciplinske i liturgijske odredbe oko sakramenata Crkve. (usp. KKC 1113 – 1131)

Sakramenti » naslovna

Mistagogijska kateheza u uskrsnom vremenu

Goran Žan Lebović Casalonga
23.04.2024.

Mistagogijska kateheza tijekom vremena Uskrsa i liturgije u Katoličkoj Crkvi latinskog obreda predstavljaju duboko duhovno iskustvo koje obnavlja i produbljuje vjeru vjernika. Ova važna praksa ima za cilj pomoći vjernicima, osobito onima krštenima u uskrsnoj noći, da dublje razumiju i prožive tajne vjere koje su proslavljene tijekom Velikog tjedna i uskrsnog vremena.