Rubrika

Biblija

Tekstova: 14
Biblija » naslovna

Krist, naš životvorni duh

Tomislav Zečević
22.07.2024.

U Prvoj poslanici Korinćanima sveti Pavao upotrebljava jedan poseban glagol kako bi označio uskrsnuće, a to je grčki glagol ζῳοποιέω (zōiopoiéō– „uzrokovati život, dati ili darovati život“ ili, jednostavno „oživjeti“.

Foto: Paruzija, grčka ikona, oko 1700 g. - Wikipedija

Biblija » naslovna

Hamovo prokletstvo

Bruna Velčić
20.05.2024.

Hamovo prokletstvo pokazuje kako biblijski tekst, za nas svet i od Boga nadahnut tekst, nije imun na iskrivljena tumačenja.

Biblija » naslovna

O vjeri u uskrsnuće mrtvih u Starom i Novom zavjetu

Tomislav Zečević
15.04.2024.

Prvi izričit spomen uskrsnuća nalazimo u grčkom prijevodu Knjige proroka Daniela u kontekstu posljednjega suda: „Tada će se probuditi mnogi koji snivaju u prahu zemljinu; jedni za život vječni, drugi za sramotu, za vječnu gadost“ (Dn 12,2).

Biblija » naslovna

Blažena noć

Bruna Velčić
25.03.2024.

Židovski targumi, odnosno prijevodi Staroga zavjeta na aramejskom jeziku, donose predaju o četiri noći od posebna značaja u povijesti spasenja. Svaka od njih značajna je za razumijevanje vazmene noći.

Biblija » naslovna

Kako postići trajni mir? Pavlov odgovor u Poslanici Efežanima

Tomislav Zečević
13.02.2024.

Pavlovski koncept pomirenja u svjetlu novog stvaranja pridonosi dubljem razumijevanju otajstva Kristove pomiriteljske žrtve, kojom je čovječanstvo otkupljeno i spašeno i po kojoj je sve stvorenje ponovno približeno onoj izvornoj dobroti na koju je stvoreno.

Biblija » naslovna

Vol poznaje svog vlasnika, i magarac jasle gospodareve

Bruna Velčić
18.12.2023.

Apokrifna evanđelja knjige su biblijskog sadržaja isključene iz kanona Novog zavjeta jer ih se ne smatra nadahnutima od Boga. Unatoč tome pojedini elementi iz apokrifnih spisa imali su utjecaja na kršćansku pobožnost.

Biblija » naslovna

POVIJEST I POVIJESNOST ISUSA KRISTA, II. dio

Tomislav Zečević
17.11.2023.

Evanđelja nastaju kako bi se sačuvala povijesnost osobe Isusa Krista, povijesnost Božjeg djelovanja te povijesnost i istinitost naše vjere u Gospodina Isusa Krista, Raspetoga i Uskrsloga, našeg Spasitelja i Otkupitelja.

Biblija » naslovna

POVIJEST I POVIJESNOST ISUSA KRISTA

Tomislav Zečević
19.10.2023.

Pod utjecajem racionalizma u protestantskoj liberalnoj teologiji 19. stoljeća javlja se problem povijesnog Isusa, tj. problematizira se odnos između povijesnog Isusa iz Nazareta i Krista vjere Prve Crkve.

Biblija » naslovna

Djela apostolska 15 i sinodalna Crkva

Bruna Velčić
11.09.2023.

Valja uočiti temeljni stav otvorenosti prve Crkve koja, vođena i poučena Duhom Svetim, nije zatvorila vrata poganima, već im je ta vrata širom otvorila. Bio je to događaj od epohalne važnosti koji je odredio čitavu povijest kršćanstva.

Biblija » naslovna

Svetost u životu Crkve kao dio njezine biti i poziva (2. dio)

Tomislav Zečević
31.07.2023.

Svetost Crkve nije dovršena stvarnost, već je ona još uvijek u procesu nastajanja i rasta, ona još uvijek treba biti u potpunosti dosegnuta i življena. Osim toga, svetost nije nešto što Crkva drži u svom posjedu niti nešto što može biti ostvareno u cijelosti za vrijeme njena zemaljskog postojanja.

Biblija » naslovna

Svetost u životu Crkve kao dio njezine biti i njezina poziva (1. dio)

Tomislav Zečević
13.06.2023.

Slika hrama izrazito uspješno obuhvaća složenu narav Crkve kao svetog Božjeg prebivališta i svetišta u kojem se ljudsko i božansko združuje te pronalazi svoje međusobno jedinstvo.

Biblija » naslovna

Iskustvo Duhova i Kula babilonska

Bruna Velčić
19.05.2023.

I danas postoji napast da umjesto Crkve gradimo Babilonsku kulu – zatvarajući se u krug istomišljenika i utvrdu protiv svijeta, dok Krist traži da budemo spasenje do nakraj svijeta.

Biblija » naslovna

Uskrsnuće tijela za nastavak identiteta svake osobe

Tomislav Zečević
29.03.2023.

Sv. Pavao nas uči da mrtvi uskršavaju u “tijelu” i to je tijelo “duhovno”. Dakle, uskrsli život je tjelesni život u zajedništvu s Bogom i s bližnjima.

Crni obelisk (9.st.pr.Kr.)

Biblija i znanost

Bruna Velčić
26.02.2023.

Biblija je svakako knjiga koja polazi od premise da postoji Bog i, za one koji ne vjeruju u Božje postojanje, on je svojevrsni „lik iz bajke“. Međutim, Biblija ne govori o nekom imaginarnom svijetu i nekim posve izmišljenim osobama i događajima, već govori o povijesti koja nam je dobrim dijelom poznata, a donekle i provjerljiva.