Rubrika

Sinodalni hod

Tekstova: 33
Sinodalni hod » naslovna

Crkvu čine žene i muškarci, Božji narod

Bruna Velčić
19.04.2024.

Ideja o marijansko-petrovskom načelu, po mom mišljenju, pripada onim stvarima koje nisu korisne za današnju Crkvu, a još manje za onu sutrašnju.

Sinodalni hod » naslovna

Uklonimo predrasude prema osobama s invaliditetom

Danijel Delonga
16.04.2024.

Nadbiskup je odabirom „apostola“ na Veliki Četvrtak poslao jasnu poruku o nužnosti promjene mentaliteta i razbijanja predrasuda prema osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju.

Sinodalni hod » naslovna

Laici su „div koji spava“

Bruna Velčić
13.04.2024.

U 8. poglavlju sažetog izvješća zasjedanja Sinode o sinodalnosti, pod naslovom „Crkva je poslanje“ progovara se i o poslanju vjernika laika. Od samih početaka sinodalni proces nastoji probuditi „diva koji spava“, odnosno osnažiti katolički laikat te ojačati svijest Božjega naroda o tome kako su svi članovi Crkve pozvani biti subjektima njezina poslanja.

Sinodalni hod » naslovna

Sinodalno razlučivanje i žene u đakonatu

25.03.2024.

Phyllis Zagano bavi se pitanjem đakonata žena i bila je članica Papinskog povjerenstva za proučavanje ženskog đakonata 2016. – 2018. Zaposlena je kao istraživačica na Sveučilištu Hofstra, Hempstead, New York, a njezina je najnovija knjiga „Just Church: Catholic Social Teaching, Synodality, and Women“ (Samo Crkva: Katolički socijalni nauk, sinodalnost i žene) (Paulist, 2023.). Poslala nam je ovaj tekst, objavljen u časopisu The Tablet 21. rujna 2023. kao doprinos sinodalnom razlučivanju.

Sinodalni hod » naslovna

Pastoralna narav Koncila preobrazila je Crkvu

Marko Medved
25.03.2024.

Ne postoje „suvremeni trendovi“ nego preobrazba svijeta, koja je započela u 19. stoljeću, a koju je Crkva stvarno počela prihvaćati nakon Drugog vatikanskog koncila.

Sinodalni hod » naslovna

Hrvatski tradicionalizam je uvijek bio biti s papom

Marko Medved
22.02.2024.

"Izvor je nesporazuma i podjela odbacivanje Drugog vatikanskog koncila", objašnjava Anton Šuljić. U Zvonima govori o podjelama u Crkvi danas, papi Franji, novinarstvu, izdavaštvu i umjetnosti te budućnosti Crkve u Europi.

Sinodalni hod » naslovna

Fiducia supplicans – o bogatstvu blagoslova kao izričaja Božjeg milosrđa

09.02.2024.

Dokument govori o blagoslovu osoba, ne zajednica, blagoslovu koji uključuje molitvu za mir, zdravlje, dijalog, solidarnost, istaknuo je predavač. 

Nadbiskup Uzinić ipak je otišao i korak dalje: „Iako sve heteroseksualne i homoseksualne veze ne možemo izjednačiti s kršćanskim pojmom braka, u tim zajednicama ima mnogo dobra poput uzajamna pomaganja, vjernosti, djece. Dakle i u situaciji tih parova postoji mnogo stvari koje su blagoslov. Zbog toga ima opravdanih razloga i za blagoslov para, a ne samo osoba.“

Sinodalni hod » naslovna

Nastavak Sinode – kako biti sinodalna Crkva

09.02.2024.

Od biskupskih konferencija, biskupija i zajednica vjernika na svim razinama traži se da nastave promicati inicijative za rast sinodalne Crkve u poslanju.

Sinodalni hod » naslovna

Granice i načela za promjenu nauka Crkve prema sv. Tomi Akvinskom

Goran Žan Lebović Casalonga
15.12.2023.

U drugom dijelu i drugom odsjeku, u akademskim krugovima poznatijem pod nazivom Secunda Secundae (II-II) nalazimo 1. pitanje: O predmetu vjere. U sklopu toga pitanja nalazimo članak 7. i pitanje na koje Toma daje odgovor: Jesu li se članci vjere u tijeku vremena razvijali? Tako Toma na sebi svojstven način propitkuje argumente i protuargumente te iznosi načela.

Sinodalni hod » naslovna

Sinodalnost kao prostor za slobodnu polemiku

15.11.2023.

Treba se s odobravanjem prisjetiti uobičajene izreke, izražene na različite načine i pripisane različitim autorima: u bitnome – jedinstvo; u dvojbenim stvarima – sloboda; a u svemu ljubav.“

Sinodalni hod » naslovna

Resinodalizacija Crkve

09.11.2023.

Doktor moralne teologije i vicerektor Njemačkoga zavoda u Vatikanu (Collegio Teutonico), Branko Jurić, za Zvona piše o Sinodi o sinodalnosti.

Kamo ova sinoda vodi Crkvu? Da smo znali unaprijed ne bi bilo smisla imati je. Dopustimo da nas Duh iznenaditi.

Sinodalni hod » naslovna

Slušati do boli

Anđela Jeličić Krajcar
09.11.2023.

Dopisnica HRT-a i našeg mjesečnika, Anđela Jeličić Krajcar, intenzivno je proteklog mjeseca pratila događanja u Vatikanu. Za Zvona nam prenosi izjave nekih sudionika i opisuje atmosferu koja je vladala tijekom i nakon Sinode. 

"Novi način komunikacije iz sinodske dvorane morat će doći i do naših župa i biskupija, kako bi mentalitet cijele Crkve postao doista sinodalan“.

Sinodalni hod » naslovna

Božja Riječ i živa predaja Crkve

20.10.2023.

Sinodalnost – novost u uvažavanju i artikuliranju „osjećaja vjere“ (II. dio)

Vademecum naglašava da nas u ovom pozivu na razlučivanje prati „način života koji je utemeljen u Kristu, slijedeći vodstvo Duha Svetoga, živeći na veću slavu Božju.“

Sinodalni hod » naslovna

Ekumenizam kao uvod Sinodi o sinodalnosti

Anđela Jeličić Krajcar
19.10.2023.

Svojom prisutnošću i posebnim porukama, ekumensko molitveno bdijenje na Trgu sv. Petra podržali su mnogi vođe i predstavnici kršćanskih zajednica i Crkava. Na večernjoj molitvi sudjelovalo je 19 predstavnika kršćanskih tradicija.

Sinodalni hod » naslovna

Crkva nije dovršena stvarnost

Marko Medved
16.10.2023.

Sinodalnost kao načelo bilo je sve više zapostavljano tijekom različitih povijesnih i društvenih okolnosti te ekleziološkog razvoja koji je Crkvu sve više promatrao u apologetičko-juridičkom ključu čitanja osobito tijekom drugoga tisućljeća. Taj „zaborav“ od tisuću godina iznova se otkriva s Koncilom, uspostavom Biskupske sinode te, naročito, s pontifikatom pape Franje.

Sinodalni hod » naslovna

Pun sam nade za kršćanstvo u Europi

12.09.2023.

Dvaput sam pročitao Instrumentum laboris i misao koja me je najviše dotakla slika je doma, kako možemo biti kao kod kuće jedni s drugima. U preobraženju na gori, bilo im je kao da su u zajedničkoj kući. Petar kaže ostanimo ovdje, nemojmo ništa mijenjati. Razumijemo taj instinkt. S druge strane, u Jeruzalemu, nakon uskrsnuća, bit će zaista kod kuće. Imamo različite ideje o domu. No moramo suosjećati jedni s drugima, govori Timothy Radcliffe, teolog dominikanac. Na Mediteranskim teološkim susretima u Lovranu s njim je, za Polis.ba, razgovarao Hrvoje Katušić.

Sinodalni hod » naslovna

Sinoda o sinodalnosti kao proces osluškivanja „osjećaja vjere“

11.09.2023.

Sinodalnost – novost u uvažavanju i artikuliranju „osjećaja vjere“ (I. dio)

U sinodalnom Vademecumu i govoru u vezi Sinode o sinodalnosti često se rabi i spominje termin „osjećaj vjere“ te njegova važnost u sinodalnom procesu. Taj pojam je bremenit i bogat sadržajem, stoga želimo ovim tekstovima razjasniti i pokazati njegovu važnost, osobito u sinodalnom procesu.

Sinodalni hod » naslovna

Što je Sinodalna Crkva?

Bruna Velčić
11.09.2023.

Radni dokument za 16. opću redovnu skupštinu Sinode biskupa donosi sažeti prikaz karakteristika sinodalne Crkve te sintezu ključnih pitanja vezanih uz zajedništvo, poslanje i sudjelovanje.

Sinodalni hod » naslovna

Sinodalnost – napredak i razvoj stare novine, okviri i granice

31.07.2023.

Zakonik kanonskoga prava jasno kaže da vjernici imaju pravo i dužnost očitovati pastirima svoje mišljenje o onome što je za zajedničku korist i dobrobit Crkve.

Sinodalni hod » naslovna

Crkva koja želi biti ponizna, tražiti oproštenje i stalno učiti

Danijel Delonga
31.07.2023.

Tog je petka, Danom posta i molitve za žrtve zlostavljanja, za obraćenje i za posvećenje, Riječka nadbiskupija pokazala zajedništvo u nastojanju da odbaci one grešne stavove koji su bili nevjerodostojni i posvjedoči ljubav Božju prema svakome čovjeku, posebno prema onima kojima treba pomoći.

Sinodalni hod » naslovna

Sinodalnost je trenutak odluke, a ne nešto što će se dogoditi samo po sebi

Marko Medved
13.06.2023.

Massimo Faggioli (rođen 1970.) talijanski je teolog, crkveni povjesničar i profesor na Katedri za teologiju i religijske studije Ssveučilišta Villanova u Philadelphiji (SAD). Autor je brojnih znanstvenih radova, a redovito objavljuje i u La Croix International i Commonweal, posebice na temu Drugog vatikanskog koncila, aktualnog života Crkve i njezina odnosa s društvom. Razgovor je vođen na talijanskom jeziku. Preveo Marko Medved.

Sinodalni hod » naslovna

Samo sinodalna Crkva danas je u stanju naviještati Evanđelje

Marko Medved
13.06.2023.

Odjeci kontinentalnog sinodalnog zasjedanja u Pragu

U načinu rada kakav se provodio na sinodi u Pragu vidim poticaj za budući rad crkvenih tijela u kojima se s jedne strane omogućuje pluralna rasprava o aktualnim pitanjima bez čega nema kvalitetnih zaključaka i s druge očuvanje posebne uloge hijerarhije u Crkvi.

Sinodalni hod » naslovna

Jednaki u dostojanstvu i poslanju

Danijel Delonga
22.05.2023.

“Premda se neki po Kristovoj volji postavljaju kao učitelji i djelitelji tajna i pastiri za druge, ipak postoji među svima prava jednakost s obzirom na dostojanstvo i na djelovanje zajedničko svim vjernicima u izgradnji Kristova tijela” (LG 32).

Sinodalni hod » naslovna

Sinodalnost Crkve zahtjev povijesnog trenutaka

19.05.2023.

"U izvještaju predstavnika Katoličke Crkve u Hrvatskoj, na susretu u Pragu, koje je bilo odjek našeg sinodskog procesa, istaknuli smo da je ovaj zajednički hod Crkve bio obilježen otvorenošću, iskrenošću i realizmom", smatra s. Marta Carti, nakon što je sudjelovala na sinodi u Pragu kao članica delegacije HBK.

Sinodalni hod » naslovna

Papa Franjo nas sve gura da međusobno razgovaramo

Bruna Velčić
19.05.2023.

Jadranka Rebeka Anić je redovnica, Školska sestra franjevka Provincije Presvetog Srca Isusova u Splitu. Doktorica je katoličke teologije i znanstvena savjetnica u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar – Split. Sa s. Rebekom razgovarali smo o (ne) ravnopravnosti žena u Crkvi, Mariji Magdaleni, rodnim predrasudama, feminizmu i homoseksualnosti.

Sinodalni hod » naslovna

Učiniti prostor za različitosti

Bruna Velčić
14.04.2023.

"Sinodalnost je življenje istinskog zajedništva koje se ne ostvaruje kroz uniformnost, nego kroz prihvaćanje i vrednovanje različitosti, jer različiti smo udovi jednoga tijela", piše Bruna Velčić koja je kao delegat Riječke nadbiskupije pratila sinodalno zasjedanje u Pragu.

Sinodalni hod » naslovna

Papa Franjo ne unosi novine u nauk Crkve nego mijenja dinamiku

Bruna Velčić
06.04.2023.

Jadranka Brnčić, profesorica i biblijska hermeneutičarka, povodom desetgodišnjice pontifikata pape Franje, analizira njegove poruke i način suočavanja s problemima Crkve i svijeta.

Sinodalni hod » naslovna

Zona komfora

Danijel Delonga
07.03.2023.

Priznajmo svaki za sebe, u ovoj je zoni ugodno. Ipak, u suvremenom svijetu, koji se ubrzano mijenja, ona će nam s vremenom postati pretijesna. Zbog toga se u našoj zoni komfora, udobnosti jasnih definicija, ukopanih rovova i utabanih staza, počinjemo osjećati neudobno.

Sinodalni hod » naslovna

Sinodalni hod - živjeti jedinstvo u različitosti

Danijel Delonga
05.03.2023.

„Zajedništvo Crkve nije narušeno nego je obogaćeno različitostima“, zaključili su predstavnici Riječke nadbiskupije koji su sudjelovali na Kontinentalnom sinodalnom zasjedanju održanom u Pragu od 5. do 9. veljače. Svoja iskustva sa susreta na kojem je sudjelovalo 590 delegata iz 39 europskih biskupskih konferencija iznijeli su 28. veljače na okruglom stolu u Nadbiskupskom domu u Rijeci.

Sinodalni hod » naslovna

Prefiks 00 – na tragu Sinodalnog hoda

Danijel Delonga
05.02.2023.

Riječki nadbiskup Mate Uzinić objavio je početkom prosinca odluku da se ubuduće u službenoj korespondenciji Riječke nadbiskupije neće koristiti počasni naslovi kao što su velečasni, don, prečasni, monsinjor, preuzvišeni i slično. Odlučio je da će se svećenici i djelatnici međusobno oslovljavati „kako je to uobičajeno u društvenoj zajednici kojoj pripadamo i razlikovati samo po stupnju reda i službe koju u ime Crkve vršimo“.

Sinodalni hod » naslovna

Iznad razlika i različitosti u Crkvi stoji vjera u jednoga Gospodina i otajstveno djelovanje Duha

Danijel Delonga
31.01.2023.

Richard Pavlić, profesor dogmatske teologije na bogosloviji u Rijeci te župnik i kanonik u Senju. Za Zvona razgovaramo o sinodalnom hodu, papi Franji i papi Benediktu XVI.

Sinodalni hod » naslovna

Sinodalnost je drugo ime za zajedništvo

Helena Anušić
15.10.2022.

Nedavno je Riječka nadbiskupija predstavila Biskupijsku sintezu sinodalnih savjetovanja kojom je obuhvatila učinjeno na razini mjesne Crkve u razdoblju od listopada prošle godine kada je započeo Sinodalni hod Katoličke Crkve, do svibnja ove godine kada su zaključeni susreti sinodalnih savjetovanja. Proteklo razdoblje polučilo je određene zaključke o kojima razgovaramo s pastoralnim suradnikom Ureda za pastoral Riječke nadbiskupije izvr. prof. dr. Nikolom Vranješom.