Autor

Goran Žan Lebović Casalonga

Goran Žan Lebović Casalonga
Tekstova: 1
Goran Žan Lebović Casalonga » naslovna

Granice i načela za promjenu nauka Crkve prema sv. Tomi Akvinskom

15.12.2023.
Sinodalni hod

U drugom dijelu i drugom odsjeku, u akademskim krugovima poznatijem pod nazivom Secunda Secundae (II-II) nalazimo 1. pitanje: O predmetu vjere. U sklopu toga pitanja nalazimo članak 7. i pitanje na koje Toma daje odgovor: Jesu li se članci vjere u tijeku vremena razvijali? Tako Toma na sebi svojstven način propitkuje argumente i protuargumente te iznosi načela.